Ondergewicht en overgewicht bij kinderen en adolescenten


De voeding van een baby, peuter en kleuter is van groot belang voor de verdere ontwikkeling. Dit verloopt niet altijd even gemakkelijk waarbij soms de hulp van een diëtist essentieel kan zijn. 


Sinds april 2020 is er een terugbetaling voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Voorwaarden voor tegemoetkoming:

  • Leeftijd 6 t.e.m. 17 jaar
  • Groeicurve met evolutie gewicht toevoegen!
  • Kinderen met overgewicht of obesitas, zijn kinderen met een BMI-waarde die hoger of gelijk is aan de afkappingswaarde voor hun leeftijd en geslacht.